Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Spaniel Working Testen

Vooruitlopend op de eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen door de Rijksoverheid is voor 2021 één SWT gepland.

De data en locatie van bovengenoemde SWT is;

  • 26 juni 2021 Vessem


Wat is een Spaniel Working Test?

Een werktest voor Spaniëls en naar goed Nederlands gebruik noemen wij dit een working test. Wij kunnen ons voortstellen dat er spaniëleigenaren zijn die zich afvragen wat hiermee nu wordt bedoeld. Immers Spaniëls worden behoorlijk veelzijdig ingezet om voor de baas te werken. Zoals het opsporen van drugs, het speuren naar vervelende bacteriën in het ziekenhuis of als hulphond voor een baasje die wat minder valide is.

Heeft de baas echter affiniteit of kennis van de jacht dan kan hij zich al heel wat meer voorstellen bij een working test. En daar gaat het in deze working test om: het gebruik van de Spaniël bij de jacht. Als jachthond die het wild uit de dekking drijft en zodra het geschoten is, dit wild apporteert voor zijn baas.

In ons land wordt een Spaniël vaak gebruikt voor de praktijkjacht. Veel bosjachten met dekking in de vorm van kreupelhout, buntproppen, varens en bramenstruiken zijn het geschikte terrein voor een Spaniël. Dit geldt ook voor de begroeide wallen in een polderlandschap.

Een klein gedeelte van de Spaniëls wordt door voorjagers gebruikt om deel te nemen aan de veldwedstrijden. Een pittige discipline die niet voor iedere voorjager en/of hond is weggelegd. Een Spaniël is een goede jachthond, maar daarmee nog geen wedstrijdhond. En niet elke jager heeft iets met hondenwedstrijden.

Het organiseren van veldwedstrijden en het deelnemen voor voorjagers kent zijn beperkingen. Als eerste is er het vinden van velden met voldoende kleinwild, vooral wat betreft het konijn. Je wil eigenlijk een veldwedstrijd houden waar iedere hond kans krijgt op wild en dat is erg lastig. Als tweede is er veel belangstelling bij voorjagers om deel te nemen en dit leidt tot overinschrijving. Dit is een van de aanleidingen geweest tot het organiseren van working tests, zoals die al enkele jaren met veel succes worden gehouden. Zo ook in het Brabantse Alphen.

Deze wedstrijdvorm is sinds 2018 gereglementeerd via ORWEJA en in Vessem, in de Brabantse Kempen, heeft de eerste officiële Spaniël Working Test (SWT) in 2019 plaatsgevonden met benoemde keurmeesters. Het SWT reglement is te vinden op de website van ORWEJA (www.orweja.nl ) en van Jachtcommissie SUN (www.jachtcommissiesun.nl).

Het doel van een SWT is het beoordelen van het werk van een Spaniël.

Het jagen onder het geweer (hagelgeweer wel te verstaan) en het wild uit de dekking drijven. Als het wild uit de dekking komt, dient een Spaniël steady te zijn en dat wil zeggen op de plaats blijven en het wild niet achtervolgen. Als het wild is geschoten, moet het door de hond worden geapporteerd. Bij de SWT wordt echter niet gewerkt met wild, maar met dummy’s.


Spaniel Working Testen

Dit jaar worden er twee (Spaniel) Working Testen (SWT) georganiseerd:
De eerste Spaniel Working Test (SWT) is op 26 juni 2021 in Vessem. Dit is een officiële SWT en inschrijving gaat via MyOrweja (www.orweja.nl)
De tweede Working Test is in Liempde (Noord Brabant) op 10 september 2021. Deze wordt onder auspiciën van de ESSCN georganiseerd.


Deelnemen aan de Working Test Brabant Cup in Liempde (NB) vrijdag 10 september 2021

Daar digitale inschrijving via de website van Orweja voor deze working test niet mogelijk is, hierbij aanvullend enige informatie hoe u zich kunt inschrijven.


Indien u wilt deelnemen of als u nog vragen heeft over de working test, kunt u een e-mail sturen naar workingtestnolhenk@gmail.com

Op uw verzoek sturen zij u een inschrijfformulier toe met daarbij ook het programma van de dag.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30 honden. Voorjagers die met twee honden hebben ingeschreven, kunnen bij overinschrijving maar met één hond deelnemen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 45,-

Na de prijsuitreiking is het mogelijk om deel te nemen aan een B&Q. De kosten hiervoor zijn 16.50 euro p.p. en drank is voor eigen rekening.

Partners en gasten zijn uiteraard ook van harte welkom (kosten ook 16.50 euro)


Inschrijven kan tot 01-08-2021.


Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Henk van den Ouweland 06- 31 69 32 37

Nol Bots 06- 14 38 00 79

Nieuwe regelgeving FCI

Sinds 01-06-2018 heeft de FCI de reglementen voor wat betreft veldwedstrjiden met Spaniels aangepast. Deze regelgeving is te vinden onder: http://www.fci.be/en/Spaniels-68.html

Deze regelgeving geldt alleen voor de veldwedstrjiden die aangemerkt zijn als internationaal (IT).Opheffing Nederlandse Spaniel Club (NSC)

Op de algemene ledenvergadering van 11 juli 2018 heeft de NSC besloten zichzelf op te heffen. Per 1 september 2018 is de vereniging, formeel uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze tekst is te lezen in de nieuwsbrief van de Raad van beheer.

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2018/rvb_raadar_2018_17_oktober.pdf

De opheffing van de NSC heeft geringe impact op zowel de JC SUN als de (veld-)wedstrijden.

De enige verandering is de hoogte van het inschrijfgeld voor voormalige leden van de NSC. Dit zou formeel gezien hoger moeten zijn dan voor leden van ESSCN en WSSC. Het bestuur van de JC SUN is nog aan het beraden per welke datum deze verhoging zal ingaan.