Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Workshop(s)

Jachtcommissie SUN organiseert in juni 2019 twee Workshops

“werken met een Spaniël voor beginners” (voorheen Jachtinstructiedag)

“ Certificaatdag workshop” (nieuw)


Wanneer: Zaterdag 8 juni 2019

Voor wie: Voor alle Spaniëleigenaren die nieuw zijn in de Spaniëlwereld en voor diegenen die willen gaan meedoen met de Certificaatdagen in september.

Wat: Uitleg van het werken/jagen met een Spaniël door een aantal trainers met hun hond (jachtinstructie) en met eigen hond de proeven van de Certificaatdag uitvoeren, geholpen met uitleg en tips van ervaren trainers en helpers volgens de leidraad Certificaatdag (zie hiervoor de website www.jachtcommissiesun.nl )

Hoeveel: Spaniël voor beginners: deelnemers onbeperkt

Certificaatdag workshop: maximaal 15 deelnemers met hond en onbeperkt aantal kijkers

Waar: Landgoed Westcreecke , Dinteloord

Opgeven tot : 1 juni 2019 via e-mail wedstrijdadministratie@jachtcommissiesun.nl

Kosten: Spaniël voor beginners: € 29,50 voor leden en € 39,50 voor niet leden*

Certificaatdag workshop: met deelnemende hond € 39,50 voor leden* en € 49,50 voor niet leden*

Certificaatdag workshop : Kijkers € 15,00 voor leden en € 25, voor niet leden*

(* leden of niet leden van de Engelse Springer Club Nederland en Welsh Springer Spaniel Club)

De dag bestaat uit twee workshops:

“werken met een Spaniël voor beginners” (voorheen de Jachtinstructiedag)

“wat wordt er van ons verwacht op de Certificaatdag” (nieuw)

De workshop “werken met een Spaniël voor beginners” is bedoeld voor iedereen die nog geen of voor het eerst een Spaniël heeft en graag wil leren hoe je met deze honden gaat jagen. Wat is de manier van jagen en wat moet ik als Spaniël voorjager weten?

De workshop “wat wordt er van ons verwacht op de Certificaatdag” is voor diegenen die graag meer willen weten wat de Certificaatdag nu precies inhoudt en/of te kijken of ze met hun hond klaar zijn om zich hiervoor te kunnen gaan inschrijven.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via e-mail :

info@jachtcommissiesun.nl of wedstrijdadministratie@jachtcommissiesun.nlWorking Test voor Spaniëls in Brabant

Een werktest voor Spaniëls en naar goed Nederlands gebruik noemen wij dit een working test. Wij kunnen ons voortstellen dat er spaniëleigenaren zijn die zich afvragen wat hiermee nu wordt bedoeld. Immers Spaniëls worden behoorlijk veelzijdig ingezet om voor de baas te werken. Zoals het opsporen van drugs, het speuren naar vervelende bacteriën in het ziekenhuis of als hulphond voor een baasje die wat minder valide is.

Heeft de baas echter affiniteit of kennis van de jacht dan kan hij zich al heel wat meer voorstellen bij een working test. En daar gaat het in deze working test om: het gebruik van de Spaniël bij de jacht. Als jachthond die het wild uit de dekking drijft en zodra het geschoten is, dit wild apporteert voor zijn baas.

In ons land wordt een Spaniël vaak gebruikt voor de praktijkjacht. Veel bosjachten met dekking in de vorm van kreupelhout, buntproppen, varens en bramenstruiken zijn het geschikte terrein voor een Spaniël. Dit geldt ook voor de begroeide wallen in een polderlandschap.

Een klein gedeelte van de Spaniëls wordt door voorjagers gebruikt om deel te nemen aan de veldwedstrijden. Een pittige discipline die niet voor iedere voorjager en/of hond is weggelegd. Een Spaniël is een goede jachthond, maar daarmee nog geen wedstrijdhond. En niet elke jager heeft iets met hondenwedstrijden.

Het organiseren van veldwedstrijden en het deelnemen voor voorjagers kent zijn beperkingen. Als eerste is er het vinden van velden met voldoende kleinwild, vooral wat betreft het konijn. Je wil eigenlijk een veldwedstrijd houden waar iedere hond kans krijgt op wild en dat is erg lastig. Als tweede is er veel belangstelling bij voorjagers om deel te nemen en dit leidt tot overinschrijving. Dit is een van de aanleidingen geweest tot het organiseren van working tests, zoals die al enkele jaren met veel succes worden gehouden. Zo ook in het Brabantse Alphen.

Deze wedstrijdvorm is sinds 2018 gereglementeerd via ORWEJA en in Vessem, in de Brabantse Kempen, zal de eerste officiële Spaniël Working Test (SWT) plaatsvinden met benoemde keurmeesters. Het SWT reglement is te vinden op de website van ORWEJA (www.orweja.nl ) en van de Jachtcommissie SUN ( www.jachtcommissiesun.nl )

Het doel van een SWT is het beoordelen van het werk van een Spaniël.

Het jagen onder het geweer (hagelgeweer wel te verstaan) en het wild uit de dekking drijven. Als het wild uit de dekking komt, dient een Spaniël steady te zijn en dat wil zeggen op de plaats blijven en het wild niet achtervolgen. Als het wild is geschoten, moet het door de hond worden geapporteerd. Bij de SWT wordt echter niet gewerkt met wild, maar met dummy’s.


Working tests

Dit jaar worden er in het zuiden van ons land twee working tests (WT) georganiseerd.
De eerste WT is op 13 april 2019 in Vessem en dat is, zoals hiervoor al staat aangegeven, een officiële SWT.
Inschrijving gaat daarom via de website van ORWEJA (MyOrweja).

De tweede WT is in Alphen (Noord Brabant) op 22 juni 2019. Deze wordt onder auspiciën van de ESSCN georganiseerd.


Deelnemen aan de Working Test in Alphen (NB) zaterdag 22 juni 2019


Daar digitale inschrijving via de website van Orweja voor deze working test niet mogelijk is, hierbij aanvullend enige informatie hoe u zich kunt inschrijven.


Indien u wilt deelnemen of als u nog vragen heeft over de working test, kunt u een e-mail sturen naar workingtestnolhenk@gmail.com

Voor vragen kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met Henk of Nol. Ze zijn te bereiken op:

Henk:06-31693237

Nol:06-14380079   


Op uw verzoek sturen wij u een inschrijfformulier toe met daarbij ook het programma van de dag en informatie over de uitgebreide catering waarvan u als deelnemer gebruik kunt maken.

Deze catering betreft ’s morgens koffie + cake en tussen de middag broodjes met soep (inclusief drankjes) en is bij het inschrijfgeld inbegrepen (“all inclusive”).

’s Avonds wordt er voor de deelnemers en vrijwilligers een BBQ georganiseerd. Indien u wilt blijven mee-eten, kunt u zich hiervoor opgeven via het inschrijfformulier.

De kosten voor de BBQ zijn € 15,- per persoon (drankjes inbegrepen).

Uiteraard mag u ook uw partner en/of supporter(s) meenemen.

Als zij ook gebruik willen maken van de lunch en/of BBQ zijn de kosten voor alleen de lunch € 10,- en lunch + BBQ € 15,- per persoon.

Het inschrijfgeld voor de WT bedraagt € 40 ( all inclusive)

Deelname aan de BBQ kost: € 15,- per persoon                                 

Maximum aantal deelnemers: 30

Inschrijven uiterlijk voor: 15 mei 2019Nol Bots

Henk van den Ouweland

Toon Spoorenberg


Nieuwe regelgeving FCI

Sinds 01-06-2018 heeft de FCI de reglementen voor wat betreft veldwedstrjiden met Spaniels aangepast. Deze regelgeving is te vinden onder: http://www.fci.be/en/Spaniels-68.html

Deze regelgeving geldt alleen voor de veldwedstrjiden die aangemerkt zijn als internationaal (IT).


Opheffing Nederlandse Spaniel Club (NSC)

Op de algemene ledenvergadering van 11 juli 2018 heeft de NSC besloten zichzelf op te heffen. Per 1 september 2018 is de vereniging, formeel uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze tekst is te lezen in de nieuwsbrief van de Raad van beheer.

https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/raadar/2018/rvb_raadar_2018_17_oktober.pdf

De opheffing van de NSC heeft geringe impact op zowel de JC SUN als de (veld-)wedstrijden.

De enige verandering is de hoogte van het inschrijfgeld voor voormalige leden van de NSC. Dit zou formeel gezien hoger moeten zijn dan voor leden van ESSCN en WSSC. Het bestuur van de JC SUN is nog aan het beraden per welke datum deze verhoging zal ingaan.