Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Veldwedstrijden
Inschrijven voor veldwedstrijden gebeurt via MyOrweja. Het inschrijfformulier dient compleet te worden ingevuld.
Met ingang van het seizoen 2012-2013 is een werkboekje voor de nationale - en internationale kampioenschapswedstrijden verplicht. Het boekje dient voor de loting te worden ingeleverd bij de wedstrijdleider. Indien een deelnemer geen werkboekje bij zich heeft, zal dit worden voorgelegd aan de gedelegeerde.
Loopse teven mogen deelnemen aan veldwedstrijden (mededeling Orweja).
Indien de wedstrijd is geannuleerd op MyOrweja, maar men wil toch meedoen, moet men contact opnemen. Zie deze mededeling.


Loting

Toelichting op de toepassing van het 60-40 Systeem door Jachtcommissie SUN op kampioenschapsveld- wedstrijden in de veldwedstrijdseizoenen 2017, 2018 en 2019.

Algemeen:
De Nederlandse Spaniel Club, de Welsh Springer Spaniel Club en de Engelse Springer Spaniel Club Nederland hebben het organiseren van veldwedstrijden gedelegeerd aan Jachtcommissie SUN (JC SUN).
Aanleiding:
De 60-40 regel wordt door Orweja gehandhaafd voor de seizoenen startend in 2017, 2018 en 2019. Orweja heeft 60-40 regel uitgebreid en als volgt vastgesteld en gecommuniceerd:
Onderstaande schuingedrukte tekst is opgesteld door Orweja, zie Orweja nieuws 16/02/2017
Lotingsregeling bij overinschrijving
16/02/2017 in Nieuws
De Raad van Beheer is akkoord gegaan met de lotingsregeling bij overinschrijving op kampioenschapsveldwedstrijden voor een periode van 3 jaar m.i.v. 15-02-2017.
Regeling bij overinschrijving:
•     Op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden worden honden geplaatst volgens het 60-40 lotingssysteem
•     De organiserende vereniging loot minimaal 60% van de deelnemers; aan deze loting kan iedere inschrijver met maximaal één hond deelnemen
•     De organiserende vereniging stelt criteria vast voor de plaatsing van maximaal 40% van de plaatsen die na loting overblijven en zorgt voor tijdige publicatie hiervan op eigen media en        in de wedstrijdkalender op de Orweja websiteUit de resterende inschrijvingen worden eveneens door loting de reserve deelnemers vastgesteld
•     De loting is openbaar en wordt tijdig bij inschrijving door de VWOV, zowel op de Orweja website als in eigen media bekend gemaakt
•     Van de rasverenigingen wordt verwacht dat zij de regeling in 2017 doch tenminste in 2018 door de Algemene Ledenvergadering laat accorderen
•     De lotingsregeling is leidend boven artikel V.5.2 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement.

Toelichting op de toepassing van het 60-40 Systeem door Jachtcommissie SUN op kampioenschapsveld- wedstrijden
A.Toepassing van het 60-40 systeem:

1.    Voorjagers die willen deelnemen aan de Kampioenschapsveldwedstrijden georganiseerd door de Nederlandse Spaniel Club, de Welsh Springer Spaniel Club en de Engelse Springer        Spaniel Club Nederland dienen zich in te schrijven via “My Orweja”.
2.    Het 60-40 systeem wordt alleen toegepast indien er sprake is van overinschrijving.
3.    Indien met meerdere honden per inschrijver ingeschreven wordt, dient men de voorkeur hond aan te geven die in de loting van de 60% meegenomen dient te worden. De andere         hond(en) worden niet meegenomen in de 60% loting en zullen pas dan mee loten in de loting van de reserve honden. Indien de inschrijver geen voorkeur hond heeft aangegeven, zal         de inschrijver een standaard email van JC SUN ontvangen, met het verzoek alsnog een voorkeur hond aan te wijzen. Indien binnen de in de email aangegeven termijn geen reactie         van de inschrijver is ontvangen, zal de eerst ingeschreven hond in “My Orweja” aangemerkt worden als voorkeur hond.
4.     De loting wordt uitgevoerd met behulp van een online lotingsprogramma “Random Picker”. Voor meer informatie over deze loting tool, zie https://www.randompicker.com . Met dit         online lotingsprogramma is naar de mening van JC SUN de integriteit van de loting gewaarborgd.
        Alle inschrijvers worden op de hoogte gesteld van de loting, waarbij de linken naar de lotingwebsite zijn toegevoegd.
5.     De criteria die er voor kunnen zorgen dat inschrijvers voorkeur krijgen en daarmee in de 40% worden geplaatst zonder loting zijn in willekeurige volgorde:
        a.Veldwedstrijdkeurmeesters die naast veldwedstrijden in categorie II keuren, ook zelf als deelnemer hebben ingeschreven in deze categorie.
        b.Een inschrijver die een groot aandeel heeft gehad bij het aanbrengen van het wedstrijdveld, of een inschrijver op verzoek van de Jachthouder.
        c.Een inschrijver die door het FTC aangewezen is om aan een internationaal evenement (b.v. Coupe d’Europe) deel te nemen.
        d.Een inschrijver die nog een kans heeft om de titel Veldwedstrijdkampioen met Jaartal te winnen. Deze voorkeurregel gaat eventueel pas toegepast worden op de laatste twee            veldwedstrijden van het seizoen.
6.     Voor elke wedstrijd wordt afzonderlijk door JC SUN bepaald of en op basis van welke van de genoemde criteria de 40% voorkeurregel wordt toegepast. De loting is openbaar en wordt         tijdig bekend gemaakt
7.     De loting wordt in fasen uitgevoerd, te weten:
        a.Bekendmaking van de honden die in de 40% geplaatst zijn. Dit gebeurd via het veld “Terms and Conditions “ op Random Picker.
        b.Tweede, derde, etc. honden worden uit de lijst van overgebleven inschrijvers verwijderd
        c.Er vindt een lotingsronde plaats met behulp van “Random Picker”, voor het aantal wedstrijdplaatsen minus de in de 40% geplaatste honden en tweede, derde, etc. honden.
        d.Voor de reserveplaatsen vindt er wederom een lotingsronde plaats onder alle nog niet ingelote inschrijvers. Hier worden dus ook de tweede, derde, etc. honden aan de lotingslijst         toegevoegd
        e.De loting van de deelnemers is niet de loopvolgorde in de wedstrijd.
        Deze zal door loting ter plaatse bepaald worden.
        f.De loting van de reserves, is tevens de volgorde in de reserve lijst
8.     JC SUN maakt een verslag van de loting en houdt van alle wedstrijden de gebruikte criteria bij.
9.     De wedstrijdadministratie van JC SUN zal alle inschrijvers na de loting informeren.
10. Indien er geen sprake is van overinschrijving, zal alleen de loting voor de loopvolgorde op de dag van de veldwedstrijd plaatsvinden.