Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Veldwedstrijden
Inschrijven voor veldwedstrijden gebeurt via MyOrweja. Het inschrijfformulier dient compleet te worden ingevuld.

Met ingang van het seizoen 2012-2013 is een werkboekje voor de nationale - en internationale kampioenschapswedstrijden verplicht. Het boekje dient voor de loting te worden ingeleverd bij de wedstrijdleider. Indien een deelnemer geen werkboekje bij zich heeft, zal dit worden voorgelegd aan de gedelegeerde.
Loopse teven mogen deelnemen aan veldwedstrijden (mededeling Orweja).