Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Jachtinstructiedag voor Spaniels

Jachtcommissie SUN organiseert ieder jaar bij voldoende belangstelling een Jachtinstructiedag voor Spaniels. Op deze dag zullen twee ervaren sprekers u, aan de hand van een powerpointpresentatie en een demonstratie met getrainde honden van verschillende Spanielvariëteiten, uitleggen wat er van een Spaniel verwacht wordt bij het werken in het veld.

Dat kan zijn bijvoorbeeld een veldwedstrijd, een workingtest, Jachthondenproeven of de praktische jacht. Het wordt een boeiende en leerzame dag, die zeker ook bijgewoond kan worden door personen die nog helemaal leek zijn op het gebied van de jacht. Bij hen bestaat vaak het misverstand dat de hond juist achter wild aan zou gaan als zij aan een jachttraining gaan meedoen. In de praktijk blijkt (bij een consequente training) het tegenovergestelde echter het geval. Maar ook degenen die al ervaring op dit terrein hebben, bijvoorbeeld met een ander soort jachthond, kunnen hier nog de nodige kennis opdoen. Zij zullen er achter komen dat een Spaniel een totaal ander karakter heeft als bijvoorbeeld een Staande hond en dat een Spaniel dan ook een heel andere training nodig heeft.

Als u met een Spaniel wilt gaan werken, dan is het noodzakelijk dat deze Spaniel beschikt over een aangeboren jachtaanleg. Dat betekent dat d.m.v. een goede selectie van de ouderdieren pups met jachteigenschappen geboren worden. Meestal weten zij dan al van nature wat er van hen verlangd wordt in het veld. Een Spaniel heeft namelijk een geheel eigen wijze van jagen. Hij moet zelfstandig terreinen, met dekkingen variërend van licht tot soms heel zwaar, in een bepaald patroon en gebruik makend van de wind kunnen uitwerken, waarbij hij de baas niet uit het oog mag verliezen. Hij moet het in dat terrein aanwezige wild uitstoten, steady zijn (=zitten) bij opgaand wild, op fluit of op schot, waarna hij op bevel het (geschoten) wild netjes moet apporteren. Ook een apport uit of over water moet geen probleem zijn. Dit zijn in het kort de belangrijkste dingen die van een Spaniel worden verwacht. Appèl en apport zijn zaken die je de meeste Spaniels wel kunt aanleren, maar dat jagen niet. Dat moet er echt in zitten, anders lukt het gewoon niet; dan wordt het een lange weg met veel teleurstellingen.

Nu is er geen één hond die alles al meteen allemaal vanzelf doet. U moet hiervoor echt wel 1 à 2 jaar intensief met uw hond trainen, liefst onder begeleiding van iemand die beschikt over een ruime ervaring in het werken met Spaniels. Om u nu een indruk te geven en vast een eindje op weg te helpen organiseren wij jaarlijks in het voorjaar deze Jachtinstructiedag voor Spaniels. U kunt dan kijken of het u wat lijkt om een Spaniel te gaan aanschaffen of met de hond die u al heeft te gaan werken en waarschijnlijk kunt u na deze dag ook beter voor uzelf bepalen of hij er wel of niet geschikt voor lijkt te zijn.

Naast de vroege puppytraining van 7 tot 16 weken (dit is de noodzakelijke basis voor de latere training) behandelen we de verdere trainingsopbouw en ziet u in het veld hoe enkele ervaren honden in de praktijk werken. U krijgt ook uitleg in woord en in beeld over onze jaarlijkse certificaatdagen, waar men op de trainingen in principe naar toe werkt; deze zijn een test om te kijken of uw hond klaar is voor het werk waarvoor u juist deze hond gekozen heeft. Daarnaast ziet u beelden van een veldwedstrijd en wat van een praktische jacht. Maar wat u uiteindelijk ook gaat doen met uw Spaniel: door veel met uw hond te werken bouwt u een hele goede band op, wat de basis is voor een goede samenwerking in de praktijk; daar heeft u voor de rest van zijn leven plezier van.

De kosten voor deelname aan deze dag bedragen slechts € 45,- p.p.; dit is inclusief Reader, koffie/thee en een uitgebreide lunch.


Inschrijven of vragen? stuur een e-mail naar info@jachtcommissiesun.nl