Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Wat is een certificaatdag?

Daar wij in de aanloop naar de certificaatdagen nog wel eens vragen krijg over diverse zaken die betrekking hebben op zo’n dag en om een vlot verloop van de dag zelf te bevorderen, willen wij met name voor alle nieuwkomers die nog niet bekend zijn met onze certificaatdagen, een en ander uitleggen.

Deze dagen worden jaarlijks georganiseerd door Jachtcommissie SUN meestal op de 1e en 4e zaterdag in september. In principe kunnen alle Spaniels hieraan mee doen. Enige ervaring op het gebied van jachttraining is wel wenselijk. Honden zonder stamboom, gecastreerde reuen en loopse honden mogen helaas niet meedoen.

Op een certificaatdag kan men een africht- of een jachtgeschiktheidcertificaat behalen. De naam zegt eigenlijk al wat het inhoudt: een africhtcertificaat geeft aan dat de hond aan het voor de jacht vereiste africhtings-(gehoorzaamheids) niveau voldoet; het jachtgeschiktheidcertificaat wordt gegeven aan honden die hebben laten zien klaar te zijn voor “het echte werk”.

Iemand van Jachtcommissie SUN, die voor die dag is aangewezen als wedstrijdleider, ontvangt de deelnemers, keurmeesters en helpers ’s morgens op de in het programma aangegeven verzamelplaats, meestal een café, restaurant of sportkantine. Consumpties zijn voor eigen rekening en moeten direct worden afgerekend. Al onze certificaat- en wedstrijddagen beginnen om 08.30 uur. Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent.

De wedstrijdleider stelt dan de keurmeesters en helpers voor, houdt een inleidend praatje waarbij hij vertelt hoe de dag zal gaan verlopen en hij vraagt wie er ’s avonds een hapje blijven eten (voor een redelijk bedrag en voor eigen rekening). De proeven worden nog even kort uitgelegd door een van de keurmeesters. Vervolgens begeleidt de wedstrijdleider u naar het veld waar de proeven gehouden worden en hij is tijdens de dag degene die alles in goede banen leidt, wiens aanwijzingen u moet opvolgen en bij wie u met vragen terecht kunt. Deelnemers mogen op deze dagen 1 gast meenemen. Verder zijn enkele extra toeschouwers toegestaan, maar hiervoor moet u wel vooraf toestemming vragen aan de wedstrijdleider.

Alle honden die niet aan de beurt zijn, moeten aan de lijn gehouden worden en u wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk bij de groep te blijven. De gastheren (jachthouders/eigenaren) van zo’n terrein stellen het niet op prijs als u tussentijds over het terrein heen en weer gaat lopen of uw hond gaat lopen uitlaten of nog even gaat trainen.

Wij hebben het in het verleden helaas wel eens mee gemaakt dat een veld niet meer ter beschikking werd gesteld, omdat men zich had geërgerd aan het gedrag van de deelnemers en dat is heel jammer. Zoveel mooie gelegenheden hebben we in Nederland niet meer en wat we hebben willen we heel graag houden. Dus houdt u daar alstublieft rekening mee.

Aangekomen bij het veld kleden we ons zo nodig om (laarzen, beschermende kleding). Denk er ook aan dat er in sommige velden veel teken kunnen voorkomen, behandel uw hond op tijd. Verder is het handig om voor uzelf een stoeltje en een rugzak met wat benodigdheden (koffie e.d.) mee het veld in te nemen. Halverwege de ochtend is er een korte koffiepauze. Denk ook aan water voor de hond.

De lunch neemt u zelf mee van huis en in bijna alle gevallen wordt deze gezamenlijk in het veld (bij de auto’s) genuttigd, die hoeft u dus niet mee het veld in te nemen. Over het algemeen heerst er op onze certificaatdagen een ontspannen sfeer. Deze dagen zijn niet te vergelijken met de KNJV-jachthondenproeven. Ook worden onze proeven anders beoordeeld en werken we niet met cijfers, maar is het voldoende of onvoldoende.

De proeven, zoals deze duidelijk worden beschreven in de " Leidraad certificatendag versie 9.pdf " worden afgelegd op volgorde van de deelnemerslijst, die u ’s morgens heeft ontvangen.

Alle deelnemers doen eerst het eerste onderdeel, als iedereen geweest is komt het volgende onderdeel en zo verder. Zorg dat u op tijd klaar staat voor een vlot verloop. Sommige onderdelen vragen iets meer tijd, waardoor uw geduld soms op de proef kan worden gesteld.

De keurmeesters leggen van tevoren nog even aan u uit wat er van u, dan wel van uw hond verwacht wordt (foto).

Probeer tussen de verschillende onderdelen door en tijdens de lunchpauze uw hond zoveel mogelijk rust te geven, vooral voor heel jonge honden is dat erg belangrijk. U bent vroeg van huis gegaan en heeft vaak een lange autorit achter de rug. Vervolgens bent u de hele dag in het veld, waar uw hond heel veel indrukken opdoet en we zien dan ’s middags nog wel eens hondjes, waarbij het kaarsje redelijk op is, waardoor de laatste onderdelen soms niet meer zo goed willen lukken.

De proeven voor het africhtcertificaat worden bij voorkeur ’s morgens afgehandeld. Daarna gaan we lunchen (foto).Voor de officiële genodigden wordt de lunch verzorgd door de wedstrijdleider. Deze personen zitten bij elkaar meestal wat afgezonderd van de deelnemers, omdat zij meteen van de gelegenheid gebruik maken de resultaten van de honden te bespreken, zodat zij direct na de lunch kunnen meedelen welke honden de proeven mogen gaan doen voor het jachtgeschiktheidcertificaat.

Over de honden die niet door zijn, worden op dat moment nog geen verdere mededelingen gedaan. Als u nog iets aan een keurmeester wilt vragen, dan krijgt u daar na afloop van de dag alle kans voor.

Het kan gebeuren dat helaas niet alle proeven aan uw verwachtingen hebben voldaan en u dus teleurgesteld bent en het liefst naar huis wilt gaan, maar wees dan zo sportief om de rest van de dag bij de groep te blijven en degenen die door mogen aan te moedigen. U kunt er wellicht ook nog wat van leren.

Aan het einde van de dag gaan we terug naar de horecagelegenheid en nadat de keurmeesters nog even met elkaar hebben overlegd en de certificaten ingevuld zijn, worden alle honden door een van de keurmeesters besproken (foto) en krijgt u wel of geen certificaat uitgereikt. Deze nabespreking is altijd heel leerzaam. Als u bij deze bespreking afwezig bent, terwijl u in aanmerking komt voor een certificaat, dan wordt u dit niet nagezonden.

De ervaring van vele jaren heeft ons geleerd dat in de regel van het volledige aantal deelnemers ongeveer de helft een africhtcertificaat haalt en daar weer ongeveer de helft van met een jachtgeschiktheidcertificaat naar huis gaat. Slechts enkelen halen geen certificaat. Maar gebleken is, dat deze verhoudingen ook wel eens heel anders kunnen uitvallen.

Het komt wel eens voor dat iemand het niet eens is met een beoordeling van een keurmeester, maar dat zal u toch moeten respecteren. U maakt zelf de keuze om de verrichtingen van uw hond door een keurmeester te laten beoordelen. En het is en blijft altijd een momentopname. Een dag later gaat alles misschien wel goed. Vergeet niet dat het toch vaak zeer jonge honden zijn, die meestal nog geen of weinig praktijkervaring hebben. Als je diezelfde honden na een jaar terug ziet, zijn ze vaak enorm ‘gegroeid’, doordat ze in dat jaar veel meer ervaring hebben opgedaan. Honden waarbij het het eerste jaar niet gelukt is, slagen dikwijls het volgende jaar met glans. Wees dus niet te erg teleurgesteld en wordt vooral niet boos op uw hond als u het niet gehaald hebt. Hij kan er niets aan doen. Uiteindelijk neemt u dezelfde geweldige hond mee naar huis als waar u ’s morgens mee gekomen bent.

Degenen, die zich ’s morgens hebben opgegeven om nog een hapje te blijven eten kunnen na de bespreking aan tafel. Vaak blijft er nog een grote groep deelnemers en de keurmeesters. Het is leuk om dan ervaringen met elkaar te kunnen delen.

Wij hopen dat wij u wat wijzer hebben kunnen maken. Heeft u nog vragen neem dan gerust even kontakt met ons (of met de wedstrijdleider) op. Tenslotte wensen wij u een succesvolle, gezellige en sportieve dag toe.