Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Wat organiseert de Jachtcommissie SUN

•     Certificaatdagen in september

•     Jeugd veldwedstrijden tussen half oktober en eind januari

•     Open veldwedstrijden in hetzelfde seizoen

•     Minimaal 2 Working tests buiten het Jacht seizoen

•     Deelname Jacht evenementen en beurzen