Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Jachtcommissie SUN

Jachtcommissie SUN is een vereniging die namens rasverenigingen gemachtigd is om o.a. veldwedstrijden te organiseren.

De rasverenigingen zijn:

  • Welsh Springer Spaniel Club in Nederland
  • Engelse Springer Spaniel Club Nederland


Wij organiseren

  • 2 certificaatdagen in september
  • 3 jeugd veldwedstrijden tussen half oktober en eind januari
  • 8 open veldwedstrijden in hetzelfde seizoen
  • Minimaal 2 Spaniel Working Testen (SWT) buiten het jachtseizoen
  • Deelname jachtevenementen en jachtbeurzen

Missie en visie

Visie:

De visie van Jachtcommissie SUN is om de specifieke vereiste rastypische jachteigenschappen voor twee van de Spaniëlrassen, welke beschreven zijn in het Spaniël veldwedstrijdreglement, te waarborgen en te bewaken voor de toekomst.

Missie:

De missie van Jachtcommissie SUN is het organiseren van jachtgerelateerde activiteiten namens de twee Spaniël rasverenigingen, Welsh Springer Spaniel Club in Nederland en de Engelse Springer Spaniel Club Nederland.

Jachtcommissie SUN organiseert namens deze twee Spaniël rasverenigingen activiteiten, zoals veldwedstrijden en working tests met respect voor dier, mens, omgeving en milieu met als einddoel het stimuleren, bewaken en verbeteren van de specifieke rastypische jachteigenschappen.


Privacyverklaring

Voor wat betreft de door ons toegepaste privacyverklaring verwijzen we u door daar de Privacyverklaringen van de ESSCN en de WSSCN: