Veldwijdstrijden      Instructie en promotie    Instandhouding raskwaliteit Workingtests

Jachtcommissie SUN

Jachtcommissie SUN is een vereniging die namens rasverenigingen gemachtigd is om o.a. veldwedstrijden te organiseren.

De rasverenigingen zijn:

  • Welsh Springer Spaniel Club in Nederland
  • Engelse Springer Spaniel Club Nederland
  • Nederlandse Spaniel Club


Wij organiseren

  • 2 certificaatdagen in september
  • 3 jeugd veldwedstrijden tussen half oktober en eind januari
  • 8 open veldwedstrijden in hetzelfde seizoen
  • Minimaal 2 Working tests buiten het jachtseizoen
  • Deelname jachtevenementen en jachtbeurzen

Missie en visie

Visie:

De visie van Jachtcommissie SUN is om de specifieke vereiste rastypische jachteigenschappen voor alle drie de Spaniëlrassen, welke beschreven zijn in het Spaniël veldwedstrijdreglement, te waarborgen en te bewaken voor de toekomst.

Missie:

De missie van de Jachtcommissie SUN is het organiseren van jachtgerelateerde activiteiten namens de drie Spaniël rasverenigingen, De Nederlandse Spaniel Club, Welsh Springer Spaniel Club in Nederland en de Engelse Springer Spaniel Club Nederland.

Jachtcommissie SUN organiseert namens de drie Spaniël rasverenigingen activiteiten, zoals veldwedstrijden en working tests met respect voor dier, mens, omgeving en milieu met als einddoel het stimuleren, bewaken en verbeteren van de specifieke rastypische jachteigenschappen.